LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PROPERTY X

VP Quy Nhơn: Khu Nhà Mẫu Melody, 02 Nguyễn Trung Tín, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Web: www.hungthinhmientrung.com  

Điện thoại: 0909 918 298

0903.688.117